ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΛΓΑΣ Κ. ΒΛΟΝΤΖΟΥ

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

 

ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ 10

54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ. 2310-25.25.91

FAX: 2310-25.25.92

KIN: 6974.88.40.68

Ε-mail: vlontzoulawoffice@gmail.com

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ  ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ

 [ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ]

 

 

Θεσ-νίκη, 18-12-2018

1.- Οπως γνωρίζετε, τα Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας μας [Συμβούλιο της Επικρατείας- Ελεγκτικό Συνέδριο] “έδωσαν το πράσινο φώς”, προκειμένου ΚΑΙ οι εν ενεργεία Δημόσιοι Υπάλληλοι να αξιώσετε τις ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ των ΜΙΣΘΩΝ σας από την ΑΠΩΛΕΙΑ των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα, Επιδομάτων αδείας κλπ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΚΩΣ, οι οποίες [περικοπές] επήλθαν ως συνέπεια των Μνημονιακών Νόμων.

2.- Δεδομένου ότι οι απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου υπόκειται σε εξαιρετικά βραχεία παραγραφή, ήδη εντός του έτους 2016 προβήκαμε σε κοινοποίηση ΕΞΩΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΟΧΛΗΣΕΩΝ, προκειμένου να επέλθει διακοπή της παραγραφής των αξιώσεων σας κατά Δημοσίου και προκειμένου να διασφαλίσετε τα έννομα δικαιώματά σας και τις απαιτήσεις σας.

3.- Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου ότι πολλοί συνάδελφοί σας δεν   μετείχαν στις εξώδικες οχλήσεις, για την διασφάλιση των μισθολογικών απαιτήσεων τους, λόγω του επικείμενου ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ σημαντικών ποσών, το Δικηγορικό μου γραφείο  αναλαμβάνει την ΑΜΕΣΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ.

4.- Σημειώνω ότι συντρέχει  κατεπείγουσα περίπτωση να ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ στην άσκηση ΑΓΩΓΩΝ, προκειμένου να διασφαλίσετε τις οικονομικές σας απαιτήσεις ΚΑΙ τις προφυλάξετε από ενδεχόμενη παραγραφή τους.

5.- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ  ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΕΙΝΑΙ:

[Α] εν ενεργεία Δημόσιοι Υπάλληλοι

[β] συνταξιούχοι Δημόσιοι Υπάλληλοι

[γ] όσοι εν γένει υπέστησαν περικοπές στα Δώρα Χριστουγέννων- Πάσχα και επιδομάτων αδείας, λόγω μνημονιακών Νόμων.

[δ] όσοι τελούν σε σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου με ΝΠΔΔ ή το Δημόσιο [αναπληρωτές καθηγητές]

7.- Καταληκτική προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογής δικαιολογητικών ορίζεται η 25-01-2019.

Διατελώ στη διάθεση παντός ενδιαφερομένου,

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

 

 

ΟΛΓΑ Κ. ΒΛΟΝΤΖΟΥ

 

 

Posted in ΑΡΘΡΑ.