Αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων

Θεσσαλονίκη 26-09-2018

Προς: Υπ. Παιδείας Έρευνας και                                                                                                                                                  Θρησκευμάτων

κ. Κ. Γαβρόγλου

Θέμα: «Αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων»

Κύριε Υπουργέ,

Με αφορμή την πρόσφατη απόφαση «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.) διαπιστώνει ότι το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε τροποποιήσεις, εντάσσοντας στην κατηγορία των δυσπρόσιτων και νέα σχολεία, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται στρεβλώσεις και ανισότητες σε βάρος των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι έκαναν δηλώσεις προτίμησης με διαφορετικό πλαίσιο μοριοδότησης σχολικών μονάδων. Έτσι λοιπόν, παρατηρείται το φαινόμενο εκπαιδευτικοί να έχουν τοποθετηθεί σε σχολεία με λιγότερα μόρια επειδή δε γνωρίζανε την τελική μοριοδότηση κάτι που αν γνώριζαν εγκαίρως θα έκαναν, πιθανώς, άλλες επιλογές.

Επίσης, το Υπουργείο Παιδείας δεν έλαβε υπόψη του  την πρόταση  της Ομοσπονδίας μας  για καθιέρωση κοινού συστήματος μοριοδότησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Είναι σημαντικό να επισημανθεί η διαρκώς αυξανόμενη μετακίνηση εκπαιδευτικού πληθυσμού από τη μια βαθμίδα στην άλλη, γεγονός που επιβάλλει τη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου, το οποίο θα καθορίζει τις μετακινήσεις των εκπαιδευτικών και των δύο βαθμίδων ανάλογα με τα μόρια που έχει συγκεντρώσει ο καθένας.

        Το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε. ζητά από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας:

  • την  ανάκληση της πρόσφατης Υπουργικής απόφασης,
  • να ισχύσει κατά το σχολικό έτος 2018-19 η Υ.Α. με αριθ. πρωτ. 133529/ΓΔ4/7-8-2018 , βάσει της οποίας οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί επέλεξαν τα σχολεία προτίμησής τους,
  • να λάβει υπόψη του την πρότασή μας για καθιέρωση κοινού συστήματος μοριοδότησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για να αρθούν οποιεσδήποτε στρεβλώσεις και ανισότητες του ισχύοντος συστήματος μεταθέσεων και αποσπάσεων.

 

Το Δ.Σ της Ο.Κ.Π.Ε.

 

 

 

Posted in ΑΡΘΡΑ, ΟΚΠΕ.