Διαμαρτυρία προς Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας

 

Θεσσαλονίκη 26-09-2018

Προς: Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας

κ. Κ. Π. Μπακογιάννη

 

Κύριε Περιφερειάρχη,

      Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.) θέλει να σας μεταφέρει την αγανάκτηση των καθηγητών/τριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και να καταγγείλει την πράξη που έλαβε χώρα στα ΔΗΜΟΣΙΑ δημοτικά σχολεία της περιφέρειάς σας μετά από δική σας εντολή. Δηλαδή, να ανακοινωθεί σε γονείς και μαθητές την ημέρα του αγιασμού πρόσκληση υποβολής αιτήσεων  στο πλαίσιο της δράσης «Μαθαίνω ξένες γλώσσες» με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για κάλυψη μέρους των ετησίων διδάκτρων ιδιωτικών φροντιστηρίων για εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας για το σχολικό έτος 2018-2019. Είναι ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ προς τους εκπαιδευτικούς της αγγλικής γλώσσας του δημοσίου σχολείου που αγωνίζονται καθημερινά χωρίς την απαραίτητη υποδομή και υποστήριξη, να ακούνε μπροστά στους μαθητές τους και τους γονείς τους κάτι τόσο απαξιωτικό που ακυρώνει εντελώς τη δική τους υπέρμετρη και δυσανάλογη προσπάθεια, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας τους.

Η Ομοσπονδία μας θεωρεί ότι είναι τουλάχιστον ΥΠΟΤΙΜΗΤΙΚΟ να χρησιμοποιείται η Περιφέρεια και το Δημόσιο Σχολείο ως δίαυλος για να επιδοτηθεί ο ιδιωτικός τομέας. Είναι άξιο σεβασμού το έργο που προσφέρει το ίδρυμα Σ. Νιάρχος, αλλά το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε. οφείλει να ξεκαθαρίσει ότι, αν κάποια ιδρύματα επιθυμούν να συνεργαστούν με τον ιδιωτικό τομέα, τότε οφείλουν να απευθύνονται σε δικούς τους φορείς.

Οι κοινωνικές συνθήκες, εντός των οποίων λειτουργεί η εκπαίδευση, όπως αυτές διαμορφώνονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση, επιβάλλουν την εδραίωση μιας δυνατής και ποιοτικής παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης, ώστε να μην εξαρτάται η ελληνική οικογένεια από τον ιδιωτικό τομέα. Είναι συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας και όλων των εμπλεκομένων δημοσίων φορέων να εξασφαλίσουν ΠΟΙΟΤΙΚΗ και ΔΩΡΕΑΝ δημόσια εκπαίδευση για όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές/τριες  αυτής της χώρας.

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.) σας καλεί να είστε αρωγός στην υπέρμετρη προσπάθεια των δημόσιων λειτουργών και να μην παρασύρεστε, βάζοντας εύκολα την υπογραφή σας σε τέτοιου είδους περιστατικά, τα οποία μάλλον τελικά καταλήγουν να στοχοποιούν τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και το δημόσιο σχολείο.

 

Το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε.

 

Posted in ΑΡΘΡΑ, ΟΚΠΕ.