ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  • Πρόεδρος: Γοριδάρη Βασιλική
  • Αντιπρόεδρος: Χατζηπαναγιώτου Στράτος
  • Γεν. Γραμ. : Τερζή Φωτεινή
  • Ταμίας: Τσιάγκα Μαρία
  • Οργ. Γραμ.: Αναστασίου Αδάμ
  • Έφ. Δημ. Σχέσεων: Τσιαλού Εύη
  • Έφ. Εκδόσεων: Μπόσκος Ηλίας
  • Μέλος: Στυλιανίδου Σοφία
  • Μέλος: Κανταράς Αργύρης