ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  • Πρόεδρος: Αναστασίου Αδάμος

Mob.: 6944197891,  adamosana@gmail.com

  • Αντιπρόεδρος: Τερζή Φωτεινή

Mob.: 6948895347 foterzi@yahoo.gr

  • Γεν. Γραμ. : Γοριδάρη Βασιλική

Mob.: 6948878212 govassiliki@gmail.com

  • Ταμίας: Τσιάγκα Μαρία

Mob.: 6972623102 martsia@windowslive.com

  • Οργ. Γραμ.: Γρούδος Φίλιππος

Mob.: 6977570040 grfilippos@gmail.com

  • Έφ. Δημ. Σχέσεων: Κανταράς Ανάργυρος

Mob.: 6946172047 arkantaras@hotmail.com

  • Έφ. Εκδόσεων: Μπόσκος Ηλίας

Mob.: 6977806099 boskeli@yahoo.gr

  • Μέλος:Στυλιανίδου Σοφία
  • Μέλος: Τσιαλού Ευανθία

Mob.: 6970832971 tsialou@sch.gr