Εκθέσεις Διεθνών Οργανισμών για τη Φυσική Αγωγή και τον Σχολικό Αθλητισμό – Π.ΕΝ.Α.Φ.Α.

   Επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής στον Υπουργό Παιδείας

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Social Media
Posted in ΝΕΑ, ΟΚΠΕ, ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.