ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

                                                                                                                               

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Θεσσαλονίκη 21-10-2020                                                                                                                                             

Θέμα: «Εκλογές ανάδειξης των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια»

Το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε. στη συνεδρίασή του στις 21 Οκτωβρίου 2020, με θέμα την  Υ.Α. (Φ.350/52/139940)  με την οποία η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. επιβάλλει την ηλεκτρονική ψηφοφορία στις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, αποφάσισε:

Να καλέσει, την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. να αποσύρει την συγκεκριμένη Υ.Α., να δώσει παράταση στη θητεία των τωρινών αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών και να έρθει σε διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα μέσω των αντιπροσώπων της για τον τρόπο διενέργειας των εκλογών ανάδειξης των αιρετών όταν οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε.

Posted in Χωρίς κατηγορία.