ΕΞΙΣΩΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΤΩΝ ΚΟΛΕΓΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

 

Το Υπουργείο Παιδείας, δια της υπουργού  κ. Ν. Κεραμέως, έφερε προς ψήφιση στο ελληνικό κοινοβούλιο, εντελώς αιφνιδιαστικά και χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε διαβούλευση, το άρθρο 50 του νομοσχεδίου για την ίδρυση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, με το οποίο εξισώνει τους τίτλους σπουδών των αποφοίτων των κολεγίων, τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα ως συνεργαζόμενα με ξένα πανεπιστήμια, με τα πτυχία που χορηγούν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας.

Με πρόσχημα, και ως άλλοθι, την ανάγκη εναρμόνισης της Ελλάδας στην κοινοτική οδηγία 2005/36, καταργείται εμμέσως το άρθρο 16  του Ελληνικού  Συντάγματος που προβλέπει ότι «η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση». Επιπρόσθετα, αρνείται το Υπουργείο να υιοθετήσει τις θέσεις του ΔΟΑΤΑΠ, το οποίο παρείχε στην Υπουργό σθεναρά επιχειρήματα αντίκρουσης στη γνωμοδοτική επιστολή της Ε.Ε.

Αναρωτιόμαστε ευλόγως:

  • γιατί υπάρχει τόση προθυμία και βιασύνη (μήπως επέρχονται διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών);
  • γιατί επιδεικνύεται επιλεκτική ευαισθησία ως προς την προσαρμογή στο κοινοτικό δίκαιο;
  • έχει υποπέσει στην αντίληψη του Υπουργείου η κοινοτική οδηγία 1999/70/ΕΚ. για την εξίσωση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών και μόνιμων εκπαιδευτικών αλλά και για το διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών;
  • θεωρεί η ηγεσία του υπουργείου ότι «η ελληνική πολιτεία πρέπει να ελέγχει την ποιότητα των παρεχόμενων ακαδημαϊκών προσόντων των εκπαιδευτικών»;

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης παρακολουθεί με έκπληξη την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να «κλείνει το μάτι»’ στους ιδιοκτήτες των κολεγίων, ενώ παράλληλα να κλείνει τα μάτια της στην υποβάθμιση των δημόσιων ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων και την απαξίωση του ρόλου των δημόσιων εκπαιδευτικών (αναπληρωτών και μονίμων) που όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια κράτησαν ψηλά τη δημόσια εκπαίδευση.

Το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε.

Posted in ΟΚΠΕ.