Η Ο.Κ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

 

 

«Στο ίδιο έργο θεατές» είναι η πρώτη αντίδραση της Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.) στο νέο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε για διαβούλευση από το Υ.ΠΑΙ.Θ, σε μια χρονική περίοδο που η σχολική πραγματικότητα, όπως και η καθημερινή μας ζωή, έχουν ανατραπεί αρνητικά  λόγω  της  πανδημίας COVID-19.

Μέσα στο ζοφερό αυτό κλίμα, ΑΝΑΤΡΟΠΗ με θετικό πρόσημο θα έφερνε το νομοσχέδιο και θα αποτελούσε αναγκαιότητα των σύγχρονων απαιτήσεων:

ΑΝ ήταν απότοκος σοβαρού και μακροχρόνιου σχεδιασμού, με έναυσμα την ερώτηση πού ακριβώς θέλουμε να βαδίσει η εκπαίδευση και ποιον στόχο να κατακτήσει, ώστε στη συνέχεια να ακολουθήσει ο σχεδιασμός των αντίστοιχων παρεμβάσεων.

ΑΝ ανταποκρινόταν στις χρόνιες ανάγκες του Ελληνικού σχολείου, που οι ηγεσίες γνωρίζουν, αλλά δε λαμβάνουν υπόψη, ίσως γιατί η φωνή των μαχόμενων εκπαιδευτικών δε φτάνει στα αυτιά τους.

ΑΝ, πρωτίστως, περιείχε αύξηση δαπανών για κτιριακή υποδομή, συντήρηση, προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και υποστήριξή του, που οπωσδήποτε επιβάλλουν οι σύγχρονες απαιτήσεις, με στόχο όλα ανεξαιρέτως τα Ελληνόπουλα να λαχταρούν να βρίσκονται σε ένα ελκυστικό σχολικό περιβάλλον που σέβεται την ιδιαιτερότητα του καθενός. Τα παιδιά μπορούν να αγαπούν το σχολείο, αν και αυτό αγαπά τα παιδιά. Κάτι τέτοιο σίγουρα δεν μπορεί να επιτευχθεί με την αύξηση του αριθμού των μαθητών που προβλέπεται τόσο για το νηπιαγωγείο όσο και για το δημοτικό σχολείο.

ΑΝ η ολοκλήρωση όλων των υπηρεσιακών μεταβολών των μόνιμων εκπαιδευτικών γινόταν τον Ιούνιο κάθε έτους, πριν τη λήξη του διδακτικού έτους, η κάλυψη των κενών γινόταν με τους απαιτούμενους μόνιμους διορισμούς και η τοποθέτηση όλων των αναγκαίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή έναρξη κάθε νέας σχολικής χρονιάς.

ΑΝ η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. προχωρούσε πραγματικά στην ενίσχυση της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας, επαναφέροντας το πρόγραμμα των σχολείων ΕΑΕΠ, στα οποία προβλέπονταν περισσότερες ώρες αγγλικών στο δημοτικό σχολείο με στόχο την τελική πιστοποίηση της γνώσης της αγγλικής γλώσσας με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, εντός του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος. Η αλλαγή βιβλίων και ο διαχωρισμός των μαθητών σε επίπεδα ήδη από τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού είναι απαραίτητα στοιχεία για την επίτευξη αυτού του στόχου.

ΑΝ η εισαγωγή του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο, την οποία θεωρούμε θετική, λάβει υπόψη τη δομή του δημόσιου Νηπιαγωγείου, τις ανάγκες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και των εκπαιδευτικών, οι οποίες/οι θα κληθούν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας. Τα νήπια, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, διαθέτουν τεράστιο δυναμικό εκμάθησης της ξένης γλώσσας, αρκεί να γίνεται με τον σωστό τρόπο όσον αφορά το περιεχόμενο, τη μέθοδο διδασκαλίας και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Επομένως, απαιτείται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΠΕ06 που θα κληθούν να διδάξουν το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο αλλά και η δημιουργία κατάλληλου οπτικοακουστικού υλικού.

ΑΝ ενίσχυε τη διδασκαλία της Φυσική Αγωγής με την αναβάθμισή της στο Δημοτικό και εισαγωγή της στο Νηπιαγωγείο, με στόχο την αντιμετώπιση της πραγματικής ανάγκης για διαμόρφωση ενός τρόπου ζωής με φυσική άσκηση και αντιμετώπιση των υπαρκτών προβλημάτων, όπως είναι η παχυσαρκία.

μετά από προσεκτική προετοιμασία τολμούσε την εισαγωγή και άλλων θεματικών, όπως είναι η Μουσική, τα Εικαστικά και η Θεατρική Παιδεία  στο Νηπιαγωγείο, στηριζόμενη από εξειδικευμένους παιδαγωγούς.

ΑΝ το σύστημα αξιολόγησης που προτείνεται είχε ξεκάθαρο παιδαγωγικό προσανατολισμό. Το ζητούμενο είναι ένα θετικό σύστημα που αποβλέπει στην ανατροφοδότηση και τη στήριξη του εκπαιδευτικού και στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου στα πλαίσια ενός ενιαίου συστήματος αλληλεξαρτώμενων παραγόντων και όχι ένα εργαλείο πειθαρχικού ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, συνδέοντας το προϊόν αξιολόγησης με άδικες και αυθαίρετες ποσοστώσεις, όπως ορίζει ο νόμος 4024/11. Ένα σύστημα αξιολόγησης που θα καλύπτει και όλα τα θέματα που άπτονται της ευθύνης της Πολιτείας (υποδομές, μέσα, προγράμματα σπουδών, βιβλία, χρηματοδότηση κτλ.), η οποία δεσμεύεται για την εξασφάλιση μέσων και πόρων για την πραγματοποίηση των βελτιώσεων και αλλαγών που κάθε φορά χρειάζονται.

ΑΝ ο άνθρωπος, μαθητής και εκπαιδευτικός, έμπαινε πάνω από τους αριθμούς και στο κέντρο των πραγματικών σύγχρονων απαιτήσεων με ένα συνολικό όραμα για το σχολείο του 21ου αιώνα.

Αν για μια φορά η παιδεία αποτελούσε προτεραιότητα, τότε θα μπορούσαν τα νέα παιδιά να απολαμβάνουν ένα σύγχρονο και προπάντων αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα!

Για το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε.

Posted in ΟΚΠΕ.