ΚΗΡΥΞΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Κ.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Θέμα: «Κήρυξη απεργίας αποχής από τις διαδικασίες που προβλέπονται από την υπ’ αρ. 108906/ΓΔ4/10-9-2021 Υ.Α. «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων» (ΦΕΚ Β 4189/10-9-2021) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 33, 34, 35 και 36 του ν. 4692/2020, όπως συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του ν.4823/2021».

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.) υλοποιώντας την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των προέδρων των ΣΥ.Κ.Π.Ε. , που πραγματοποιήθηκε στις 20-09-2021, προχωράει στην κήρυξη απεργίας-αποχής από κάθε διαδικασία που προβλέπεται από την υπ’ αρ. 108906/ΓΔ4/10-9-2021 Υ.Α. με θέμα «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων» (ΦΕΚ Β 4189/10-9-2021) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 33, 34,35 και 36 του Ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111), όπως συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του ν.4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136).

Επιδόθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και στο Ελληνικό Δημόσιο εξώδικη δήλωση της απεργίας-αποχής, γνωστοποιώντας, έτσι, επίσημα την κήρυξή της.

Το Δ. Σ. της Ο. Κ. Π. Ε. καλεί τους συναδέλφους να συμμετέχουν στην απεργία-αποχή και να δηλώσουν πριν την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης, ότι συμμετέχουν στην απεργία-αποχή από κάθε αξιολογική διαδικασία. Η δήλωση αυτή θα γίνεται σε ειδικό έντυπο(αποστέλλεται συνημμένα) και θα καταχωρείται στο πρωτόκολλο του σχολείου.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η συνεδρίαση δεν πραγματοποιείται και δεν συντάσσεται πρακτικό. Αν παρ’ όλα αυτά ο Διευθυντής επιμένει στην καταγραφή πρακτικού οι συνάδελφοι υποβάλλουν πάλι τη δήλωση συμμετοχής στην απεργία-αποχή, η οποία πρέπει να καταχωρηθεί στο βιβλίο πρωτοκόλλου και αποχωρούν από τη διαδικασία.

Στην περίπτωση που υπάρχει απαρτία οι συμμετέχοντες στην απεργία-αποχή απαιτούν να καταχωρηθεί το περιεχόμενο της δήλωσής τους στο βιβλίο πρακτικών του σχολείου, για να μην υποχρεωθούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες αξιολόγησης όπως είναι η δημιουργία ομάδων εργασίας, κτλ.

Η αποχή των εκπαιδευτικών από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1264/1982 και είναι απολύτως νόμιμη μορφή απεργίας.

Συνάδελφοι/ισσες το Δ. Σ. της Ο. Κ. Π. Ε. σας καλεί να συμμετέχετε μαζικά και μαχητικά στην απεργία–αποχή για την αποτροπή της εφαρμογής της αντιδραστικής αξιολόγησης που επιβάλλει η κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας, η οποία προβλέπει αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων, η τήρηση των οποίων επιβαρύνει ήδη διευθυντές, εκπαιδευτικούς και την όλη εκπαιδευτική διαδικασία.

Το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε.

Posted in Χωρίς κατηγορία.