Νέες Αδικίες του Υπουργείου με γνώμονα το «διαίρει και βασίλευε»

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.), πιστό στις αρχές του περί δίκαιης και ισότιμης αντιμετώπισης όλων των εκπαιδευτικών που υπηρετούν τη δημόσια εκπαίδευση με ιδιαίτερο ζήλο και αυταπάρνηση ο καθένας από το μετερίζι που έχει κληθεί, εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή του στο Άρθρο 62 με τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄», με το οποίο εγείρονται σοβαρά ζητήματα μεροληψίας και αδιαφάνειας.

Καταρχάς, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι δεν καταφερόμαστε με οποιονδήποτε τρόπο, εναντίον των συναδέλφων που υπηρετούν στα Πρότυπα (Π.Σ.) και Πειραματικά σχολεία (ΠΕΙ.Σ), ούτε είμαστε αντίθετοι στην έννοια της «αριστείας» γενικότερα. Ασφαλώς και δεν επικροτούμε τη λογική της ήσσονος προσπάθειας, την εξίσωση προς τα κάτω, την ισοπέδωση και τη δαιμονοποίηση της αριστείας, αλλά είμαστε ταυτόχρονα ενάντιοι στο νόημα και τις προεκτάσεις που αποδίδει η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας στην έννοια αυτήν. Θεωρούμε ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας διαστρεβλωμένης και αντιπαιδαγωγικής αντίληψης περί της «αριστείας», με την οποία επιχειρείται η κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Ουσιαστικά, η Υπουργός Παιδείας κ. Κεραμέως, με το άρθρο 62 και πιο συγκεκριμένα με τις παραγράφους 4γ και 4δ που καθορίζουν τον τρόπο που αποκτούν οργανική οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., η θητεία των οποίων παρατάθηκε σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134), καταστρατηγεί την ισοτιμία και καταργεί επί της ουσίας την ισονομία στη διαδικασία των μεταθέσεων, δημιουργώντας σημαντικές αδικίες και νέο στίβο αντιπαράθεσης μεταξύ των εκπαιδευτικών, μέσω της εφαρμογής της αρχής του «διαίρει και βασίλευε». Αυτή η άνιση και προνομιακή μεταχείριση των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν σε αυτού του τύπου τα σχολεία, δεν αποκαθιστά και δεν αμβλύνει τις αδικίες που υπέστησαν οι συνάδελφοί μας αυτοί από τις «άστοχες» διατάξεις του νόμου 3966/2011, με τις οποίες, όταν, επειδή καταλάμβαναν θέση με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ, έχαναν την οργανική τους θέση, ενώ παράλληλα, μέχρι τη λήξη της πενταετούς θητείας τους, δεν τους δίνονταν το δικαίωμα μετάθεσης και απόσπασης, ούτε η δυνατότητα να διεκδικήσουν άλλες προκηρυσσόμενες θέσεις του Υπουργείου.

Συνεπώς, με απόλυτο και πάλι αίσθημα ευθύνης, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.) καταγγέλλει την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για την ψήφιση του συγκεκριμένου άρθρου και ευλόγως αναρωτιέται σε τι αυτό αποσκοπεί και ειδικότερα ποιους θέλει να «εξυπηρετήσει». Επιπρόσθετα, τίθεται απόλυτα αντίθετο στην τοποθέτηση «κατά απόλυτη προτεραιότητα» των συναδέλφων που υπηρετούν στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. έναντι όλων των άλλων που συλλέγουν καρτερικά, αξιοκρατικά και επί σειρά ετών μόρια μετάθεσης, υπηρετώντας σε σχολεία με πολύ δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και μακριά από τους τόπους συμφέροντός τους.

Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι με τέτοιες διατάξεις δεν «επαναφέρεται η κανονικότητα στα Π.Σ. και στα ΠΕΙ.Σ», την οποία διακήρυττε και επαγγέλονταν η Υπουργός πριν την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, αλλά αντιθέτως δημιουργεί εκρηκτικό πεδίο αντιπαραθέσεων και νέων δικαστικών αντιπαραθέσεων. Προς την κατεύθυνση της δίκαιης αντιμετώπισης του θέματος, η Ο.Κ.Π.Ε. εύλογα συμφωνεί με την «κατά απόλυτη προτεραιότητα» τοποθέτηση μόνο για τους συναδέλφους εντός κάθε Π.Υ.Σ.Π.Ε. που τα σχολεία τους μετατρέπονται σε πρότυπα ή πειραματικά και το αντίθετο, αλλά όχι για εκείνους εκτός Π.Υ.Σ.Π.Ε. που θα στερήσουν οργανικές θέσεις από κάποιους ήδη υπηρετούντες συναδέλφους.

Το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε.

Posted in ΑΡΘΡΑ, ΟΚΠΕ, Χωρίς κατηγορία.