Οι εγκύκλιοι μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 16-10-2023 έως 31-10-2023 και ώρα 15:00.

Εκδόθηκαν σήμερα από το υπουργείο Παιδείας οι εγκύκλιοι μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  • Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο μεταθέσεων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού
    Προσωπικού (ΕΒΠ)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 16-10-2023 έως 31-10-2023 και ώρα 15:00.

ΠΗΓΗ

Social Media
Posted in ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ, ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΜΟΥΣΙΚΗ, ΝΕΑ, ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ, ΟΚΠΕ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.