Ορατός ο κίνδυνος να χαθεί κάθε μέτρο αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης

 

 

Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως κατέθεσε τροπολογία, στην οποία υπάρχει ρύθμιση που προβλέπει τη δυνατότητα της απευθείας μετάδοσης διδασκαλίας που πραγματοποιείται δια ζώσης. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, η ρύθμιση προβλέπει πως σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, δύναται να ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η έκτακτη συνθήκη. Επισημαίνεται, επίσης, ότι η συγκεκριμένη τροπολογία κατατέθηκε μετά από διαβούλευση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με σκοπό τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών.

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.) έχει με τη σειρά του να επισημάνει ότι υπάρχει κίνδυνος να χαθεί κάθε μέτρο αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο έκρινε με την υπ. αριθμ. 21/2019 απόφασή της ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται οποιοδήποτε σύστημα βιντεοεπιτήρησης κατά το ωράριο λειτουργίας του δημόσιου σχολείου. Τώρα η συγκεκριμένη αρχή επανέρχεται και τροποποιεί την απόφασή της, με πρόσχημα τις έκτακτες συνθήκες που γεννήθηκαν από την πανδημία του Covid-19. Θεωρούμε ότι ουσιαστικά καμία έκτακτη ανάγκη δεν υπάρχει, γιατί την ίδια εποχή κάθε χρόνο ένας σημαντικά μεγάλος αριθμός μαθητών κυρίως της Γ’Λυκείου κάνει χρήση του περιθωρίου των διαθέσιμων απουσιών και παραμένει σπίτι, για να μελετήσει. Εύλογα, το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και φέτος.

Το Υπουργείο θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη και να σεβαστεί ”τα θέλω” τόσο εκείνων των μαθητών που θα μείνουν σπίτι όσο και εκείνων που θα παρουσιαστούν στο σχολείο. Ας μην επιμείνει, επομένως, η Υπουργός στην απόφασή της. Ας μην παραβιαστούν αρχές και ελευθερίες, με τις οποίες πορεύονται εκπαιδευτικοί και μαθητές με σεβασμό στον ρόλο που διαδραματίζουν στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία, λίγες ημέρες πριν τη λήξη της φετινής σχολικής χρονιάς.

Το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στο περιεχόμενο της συγκεκριμένης ρύθμισης και ζητάει την άμεση απόσυρσή της. Ο σχεδιασμός του πλαισίου αντιμετώπισης των όποιων αναγκών και ιδιαιτεροτήτων που θα προκύψουν σε κάθε σχολείο πρέπει να γίνει από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου που είναι το πλέον αρμόδιο όργανο για τέτοιου είδους αποφάσεις.

Το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε.

Posted in ΑΡΘΡΑ, ΟΚΠΕ.