Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο

 Δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο.

Σύμφωνα με την απόφαση το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών, κατά το σχολικό έτος 2022-2023, θα εφαρμοσθεί πιλοτικά σε όλα τα Πειραματικά Δημοτικά σχολεία της χώρας, σε συνδυασμό με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών.

Η περαιτέρω εφαρμογή του θα ορισθεί με νέα υπουργική απόφαση

 

ΠΗΓΗ

Social Media
Posted in ΝΕΑ, ΟΚΠΕ, ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.