Συγκεντρωτικοί εκκαθαρισμένοι Πίνακες Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 Τους πίνακες τους συγκροτεί το ΑΣΕΠ και τους αναμορφώνει -αναθεωρεί κάθε φορά που εγκρίνονται ενστάσεις εκπαιδευτικών.

Παραθέτουμε παρακάτω συγκεντρωτικούς εκκαθαρισμένους πίνακες Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης.

Τους πίνακες τους συγκροτεί το ΑΣΕΠ και τους αναμορφώνει  -αναθεωρεί κάθε φορά που εγκρίνονται ενστάσεις εκπαιδευτικών.

Δείτε εδώ αναλυτικά τον εκκαθαρισμένο πίνακα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε εδώ αναλυτικά τον εκκαθαρισμένο πίνακα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τους πίνακες παραθέτει το e-wall.net το οποίο σημειώνει

1. Σχετικά με τις κοινές ειδικότητες α/θμιας και β/θμιας, αυτές βρίσκονται στο αρχείο της α/θμιας.  

2. Στον πίνακα της β/θμιας σε κάποιες κατηγορίες (προς το παρόν) έχουμε βάλει στο ίδιο φύλλο εργασίας και τη γενική αγωγή και την ειδική. Μελλοντικά θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε και άλλων ειδικοτήτων τις λίστες ειδικής αγωγής, αν αυτό είναι χρονικά εφικτό.

ΠΗΓΗ

Social Media
Posted in ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ, ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΜΟΥΣΙΚΗ, ΝΕΑ, ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ, ΟΚΠΕ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.