ΣΥ.Κ.Π.Ε.Β.Ε.

ΣΥ.Κ.Π.Ε.Β.Ε.

Σύνθεση του Δ.Σ του ΣΥ.Κ.Π.Ε.Β.Ε.

Γκάντζος Νέστωρ                    Πρόεδρος Κεραμάρης Κανάρης              Αντιπρόεδρος Ανδρούτσου Δέσποινα           Γενική Γραμματέας Παπαχαρίσης Δημήτρης                  Ταμίας Καρανικόλα Φωτεινή              Μέλος Κούρνη Φωτεινή                     Μέλος Σαέρ Ελένη                              Μέλος

Περισσότερα....