ΣΥ.Κ.Π.Ε.Β.Ε.

ΣΥ.Κ.Π.Ε.Β.Ε.

Σύνθεση του Δ.Σ του ΣΥ.Κ.Π.Ε.Β.Ε.

Κεραμάρης Κανάρης              Πρόεδρος Κούρνη Φωτεινή                     Αντιπρόεδρος Ανδρούτσου Δέσποινα           Γενική Γραμματέας Παπαχαρίσης Δημήτρης       Ταμίας Καρανικόλα Φωτεινή              Μέλος Σισμανίδου Χρυσάνθη           Μέλος Σαέρ Ελένη                            […]

Περισσότερα....