ΣΥ.Κ.Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΣΥ.Κ.Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

1) Πρόεδρος: Μαρκούδης Μάρκος

2) Αντιπρόεδρος: Αγάθου Αθηνά

3) Γενική Γραμματέας: Καλαϊτζή Ευθυμία

4) Ταμίας: Δαραβίγκα Αθηνά

5) Αναπληρώτρια Γεν. Γραμματέας: Αλμπανάκη Χριστίνα