Σύνθεση του Δ.Σ του ΣΥ.Κ.Π.Ε.Β.Ε.

Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Τηλ. Επικοινωνίας E-mail
Πρόεδρος Αναστασίου Αδάμος 6944197891 adamosana@gmail.com
Αντιπρόεδρος Παπαδάμου Αναστασία 6938827766 anastasiapapadamou@gmail.com
Γενικός Γραμματέας Ανδρούτσου Δέσποινα 6945517058 desp.adam@gmail.com
Ταμίας Σισμανίδου Χρυσάνθη 6992323081 chrsismanidou@yahoo.com
Μέλος Σαέρ Ελένη 6948940283 saerelena@gmail.com
Μέλος Μπαλαμπέγκου Ευαγγελία 6995380261 liabal@gmail.com
Social Media
Posted in ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ.