Σύνθεση του Δ.Σ του ΣΥ.Κ.Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

Πρόεδρος:      Θεοδώρα Καραγκούνη
Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Βάνης
Γραμματέας:   Αδαμαντία Σταματοπούλου

Ταμίας:          Δημήτρης Καραμανώλης
Μέλος:           Άννα Δαοπούλου

Posted in ΣΥ.Κ.Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΥ.Κ.ΠΕ.