Σύνθεση του Δ.Σ του ΣΥ.Κ.Π.Ε Ν. ΕΒΡΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Μαυρόπουλος Ιωάννης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:Μητσόπουλος Κων/νος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Πιτιακούδη Χριστίνα
ΤΑΜΙΑΣ:Ρατσίδης Οδυσσέας
ΜΕΛΗ:Κολομπρατσίδης Γεώργιος
Πιτιακούδης Κων/νος
Ταμπάκη Κων/να
Μπαμίδου Άννα

ΓΙΑ ΟΚΠΕ: 1) Μαυρόπουλος Ιωάννης
2) Μπαμίδου Άννα

Posted in ΣΥ.Κ.Π.Ε Ν. ΕΒΡΟΥ.