Σύνθεση του Δ.Σ του ΣΥ.Κ.Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

1) Πρόεδρος : Μηνά Σμαρώ

2) Αντιπρόεδρος : Γρούδος Φίλιππος

3) Γενική Γραμματέας : Φυτιλή Ελένη

4) Οργανωτική Γραμματέας : Καρκάνη Κλεανθούλα

5) Ταμίας : Παντούση Χρυσούλα

 

Αναπληρωματικά μέλη :

 1)Χριστοδούλου Κωνσταντίνος

2)Τσακουρίδου Παρθένα

Posted in ΣΥ.Κ.Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ, ΣΥ.Κ.ΠΕ.