Τα Καλλιτεχνικά Μαθήματα στο στόχαστρο του Υπουργείου Παιδείας

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.) καταγγέλλει την πολιτική κατάργησης των καλλιτεχνικών μαθημάτων και ολόκληρων επιστημονικών πεδίων, που προωθείται από το υπουργείο Παιδείας στο νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Λυκείων και Γυμνασίων, και τη συνακόλουθη νέα πολιτική διαθεσιμοτήτων ή αναγκαστικών μετατάξεων για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα δημοτικά σχολεία, με αποτέλεσμα τον περιορισμό του αριθμού των αναπληρωτών εκπαιδευτικών των αντίστοιχων ειδικοτήτων ΠΕ.

Ουσιαστικά, με τα νέα ωρολόγια προγράμματα, τα παιδιά του Λυκείου αποκλείονται από την ενασχόλησή τους με την τέχνη, σε μια κρίσιμη για την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους ηλικία. Αδιαμφισβήτητα, τα μαθήματα της αισθητική αγωγής και των κοινωνικών επιστημών συμβάλλουν με τρόπο καταλυτικό στην καλλιέργεια της προσωπικότητας, του αισθητικού κριτηρίου και της κοινωνικής συνείδησης των εφήβων. Όσον αφορά το πρακτικό κομμάτι, το Υπουργείο Παιδείας ωθεί τους μαθητές που θέλουν να ακολουθήσουν σπουδές σε σχολές, όπως είναι η Αρχιτεκτονική, η ΑΣΚΤ, οι σχολές Μουσικών Σπουδών, τα Ξενόγλωσσα Τμήματα κ.λπ., στη λύση της ιδιωτικής εκπαίδευσης για την προετοιμασία τους σε αυτά τα ειδικά μαθήματα που εξετάζονται στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Παράλληλα, εργασιακά η εφαρμογή του νομοσχεδίου θα έχει τραγικά αποτελέσματα για τους συναδέλφους των παραπάνω γνωστικών αντικειμένων. Χιλιάδες συνάδελφοι θα οδηγηθούν σε εργασιακή αβεβαιότητα, χάνοντας τις οργανικές τους, θα εξαναγκαστούν σε δεύτερες ή και τρίτες αναθέσεις, σε μετακινήσεις και ίσως και στην απορρόφησή τους από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δεδομένο που θα έχει αντίκτυπο και στους αναπληρωτές συναδέλφους των κοινών ειδικοτήτων.

Συνεπώς, όλοι μαζί πρέπει να σταματήσουμε κάθε είδους πολιτική που κάνει το δημόσιο σχολείο λιγότερο δημοκρατικό και ποιοτικό. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε ένα δημόσιο σχολείο ελκυστικό για τους μαθητές μας, το οποίο θα καλλιεργεί τη γνώση αλλά και την προσωπικότητα κάθε μαθητή, οι εκπαιδευτικοί δε θα αμφισβητούνται για το επιστημονικό και το εκπαιδευτικό τους έργο, ούτε θα ζουν σε ένα ανασφαλές εργασιακό περιβάλλον, το οποίο μεταλλάσσεται αδικαιολόγητα και επικίνδυνα από μέρα σε μέρα.

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.) ζητά από την Υπουργό να σταματήσει άμεσα κάθε είδους μεθόδευση μείωσης προσωπικού αναπληρωτών εκπαιδευτικών, είτε με την αλλαγή ωρολογίων προγραμμάτων είτε με την αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, και να προχωρήσει σε γενναίο αριθμό διορισμών εκπαιδευτικών, για να μπορέσουν να λειτουργήσουνε εύρυθμα όλα τα δημόσια σχολεία από την 7η Σεπτεμβρίου.

Το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε.

Posted in ΑΡΘΡΑ, ΟΚΠΕ.