ΚΗΡΥΞΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Κ.Π.Ε.

Θέμα: «Κήρυξη απεργίας αποχής από τις διαδικασίες που προβλέπονται από την υπ’ αρ. 108906/ΓΔ4/10-9-2021 Υ.Α. «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων» (ΦΕΚ Β 4189/10-9-2021) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 33, 34, 35 και 36 του ν. 4692/2020, όπως συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του ν.4823/2021». Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθμιας […]

Περισσότερα....