Σύνθεση του Δ.Σ του ΣΥ.Κ.Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

1) Πρόεδρος : Μηνά Σμαρώ 2) Αντιπρόεδρος : Γρούδος Φίλιππος 3) Γενική Γραμματέας : Φυτιλή Ελένη 4) Οργανωτική Γραμματέας : Καρκάνη Κλεανθούλα 5) Ταμίας : Παντούση Χρυσούλα   Αναπληρωματικά μέλη :  1)Χριστοδούλου Κωνσταντίνος 2)Τσακουρίδου Παρθένα

Περισσότερα....