Όλα τα νέα και οι πληροφορίες για το μάθημα των Ξένων Γλωσσών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ  ΣΕ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΕΑΠ)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Φιλοσοφική Σχολή ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ  ΣΕ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΕΑΠ)   ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ        1. Το πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος για τα αγγλικά της Α’ & Β δημοτικού 3   1.1   Γενικός σκοπός ………………………………………………………………………………… 3   1.2   Φιλοσοφία και ειδικότεροι στόχοι […]

Περισσότερα....