Ενημέρωση σχετικά με τα μαθήματα ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Θεσσαλονίκη 25-09-2019

Προς: Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων μαθητών Ελλάδας

 

ΘΕΜΑ: “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

Η παρούσα επιστολή συντάσσεται με σκοπό να ενημερωθούν οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών των δημόσιων δημοτικών σχολείων για την υποβάθμιση των μαθημάτων των ειδικοτήτων τα τελευταία σχολικά έτη καθώς και για την ανησυχία της Ομοσπονδίας για την υποβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο δημόσιο δημοτικό σχολείο εν γένει.

 

Η Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.), θεωρώντας τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών του δημόσιου δημοτικού σχολείου ως τους άμεσα ενδιαφερόμενους για τη συνεχόμενη αναβάθμιση του ευαίσθητου αυτού χώρου εκπαίδευσης, οφείλει να ενημερώσει για τα παρακάτω:

 

Η Εγκύκλιος για τη Λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων που στέλνεται τα τελευταία έτη αναφέρει πως «Η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Αισθητικής Αγωγής, της Φυσικής Αγωγής, των ΤΠΕ και της Ξένης Γλώσσας στο ωρολόγιο πρόγραμμα ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Σε περιπτώσεις αδυναμίας κάλυψης του προγράμματος από εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων, η διδασκαλία των 4 γνωστικών αντικειμένων της Αισθητικής Αγωγής και της Φυσικής Αγωγής δύναται να ανατεθεί σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70»Αυτό συνεπάγεται ότι αν κριθεί από την υπηρεσία, λόγω αδυναμίας ή μη επιθυμίας διορισμού αναπληρωτών ή μόνιμων εκπαιδευτικών,  δίνεται η δυνατότητα σε δασκάλους της γενικής εκπαίδευσης να διδάξουν στους μαθητές μαθήματα που κανονικά διδάσκονται από απόφοιτους πανεπιστημιακών τμημάτων ύστερα από πολυετή και εξειδικευμένη εκπαίδευση. Γονείς και εκπαιδευτικοί γνωρίζουν πολύ καλά ότι μουσική δεν σημαίνει “άκου το cd και ζωγράφισε κάτι”, φυσική αγωγή δεν σημαίνει “πάρτε μία μπάλα και παίξτε”, εικαστικά δεν σημαίνει “χρωματίστε τη φωτοτυπία”, θεατρική αγωγή δεν σημαίνει “δείτε αυτό το βίντεο στον υπολογιστή”.

Η πρακτική αυτή που συναντήθηκε σε διάφορες διευθύνσεις εκπαίδευσης και βασίστηκε στο “παραθυράκι” της παραπάνω εγκυκλίου πρέπει να σταματήσει άμεσα και πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η αυστηροποίηση της παρούσας εγκυκλίου.  Η Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφέρει ρητά ότι τα μαθήματα ειδικοτήτων δεν είναι “η ώρα του παιδιού” ούτε το “μπάλωμα” στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Την τελευταία 25ετία, τα μαθήματα των ειδικοτήτων αποτελούν έναν από τους βασικούς μοχλούς αναβάθμισης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δίνοντας χρώμα και ζωντάνια στην τεχνοκρατική κατεύθυνση που τείνει να επιβληθεί σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Τα μαθήματα της αισθητικής αγωγής (μουσική, θέατρο, εικαστικά) καθώς και η φυσική αγωγή αποτελούν τα βασικά μαθήματα της ψυχοσωματικής ενδυνάμωσης των μαθητών μας, και ως τέτοια πρέπει να διδάσκονται σε όλα τα σχολεία της ελληνικής επικράτειας και μόνο από τους πτυχιούχους των αντίστοιχων πανεπιστημιακών τμημάτων.  Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελέσει τη δικαιολογία για να επιστρέψει το δημοτικό σχολείο στη δεκαετία του 1980.

Σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης η πολιτεία οφείλει να παρέχει δωρεάν δημόσια παιδεία, αλλά πάνω από όλα, είναι αναγκαιότητα να διασφαλιστεί η ποιότητά της.

 

Για τον λόγο αυτό η Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σας παρακαλεί να προωθήσετε το συγκεκριμένο έγγραφο στα μέλη σας και ευελπιστεί στην αρωγή και συνεργασία σας, ώστε να διασφαλιστεί ότι η διδασκαλία των μαθημάτων της μουσικής, πληροφορικής, φυσικής αγωγής, εικαστικών και θεατρικής αγωγής να γίνεται πάντα από εκπαιδευτικό της αντίστοιχης ειδικότητας, σε όλες τις σχολικές μονάδες.

Η Ομοσπονδία είναι πάντα στη διάθεση των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των δημόσιων δημοτικών σχολείων για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε.

Posted in ΟΚΠΕ.